जब को एक्टर संग भिड़ीं Nora Fatehi, एक दूसरे को मारा चांटा; नोंच लिए बाल..डायरेक्टर ने किया बीच बचाव!


When nora fatehi revealed about her bad fight with Bangladeshi co actor |जब को एक्टर संग भिड़ीं Nora Fatehi, एक दूसरे को मारा चांटा; नोंच लिए बाल..डायरेक्टर ने किया बीच बचाव! | Hindi News, बॉलीवुड

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *